Nitel ve nicel analizler için yeni kütle spektrometresi

Kütle spektrometrisi (MS), saf veya karışık gazların, buharların, sıvıların ve hatta katıların moleküler bileşenlerini belirlemek için kullanılan analitik bir tekniktir. Numuneyi bir elektron ışını ile bombardıman ederek iyonlar üretilir ve kütle-yük oranlarına göre ayrılır. Ortaya çıkan kütle spektrumu, kütle-yük oranının fonksiyonu olarak bir yoğunluk grafiğidir.

BELMASS II dört kutuplu bir kütle spektrometresidir (QMS). Birbirine paralel olarak düzenlenmiş dört silindirik çubuktan oluşur. Çubuklara salınımlı bir elektrik alan uygulanarak iyonlar kütle/yük oranlarının (m/z) bir fonksiyonu olarak yörüngelerinin stabilitesine göre ayrılırlar. Bir elektron çoklayıcı, sapmış iyonları algılar. BELMASS II, farklı cihazlarla kombine edilebilir. Özellikle bir BELCAT II ile kombinasyon halinde, gaz/buhar karışımlarından desorbe edilen gazların türleri ve bunların ilerleme eğrileri hakkında önemli bilgiler sağlayabilir.

GENEL BAKIŞ

Kütle dedektörü, nitel analiz için en verimli dedektör olarak kabul edilmektedir. Ancak az miktarda gazı analiz ettiği için iyi bir nicel sonuç elde etmek zordur.

Microtrac MRB, en uygun malzeme ve bileşenleri seçerek, yüksek nitel kapasiteye sahip BELMASS II kütle spektrometresini başarıyla geliştirdi. Amonyak gazı dahi ısıtılmış boru ve kuru diyaframlı pompa kullanılarak analiz edilebilir.

1. Sniffer probu 2. Isı borusu
3. Kütle analizörü 4. Turbo moleküler pompa
5. Diyafram pompası   6. Vakum göstergesi

ÖLÇÜM YAZILIMI

BELCAT II yazılımıyla, bileşenlerin yoğunluğu sürekli olarak ölçülürken, ölçümün başlangıç ve bitişi zamanlayıcı aracılığıyla ayarlanabilir. Dikey eksen için doğrusal, logaritmik ve otomatik ölçekleme mevcuttur. Sıcaklık gibi harici veriler, daha fazla ayrıntı sağlayan analog sinyal girişi yoluyla alınabilir. Katalitik reaksiyonun kapsamlı analizi için BELMASS II kütle spektrometresi, BELCAT II katalizör analiz cihazınaa bağlanabilir.

SEÇİLMİŞ İYON İZLEME

SEÇİLMİŞ İYON İZLEME

  • 16 adede kadar kütle numarası seçilebilir ve iyon akımı izlenebilir
  • Bu mod, reaksiyon gazlarının türleri bilindiğinde kullanışlıdır.
KÜTLE TEPE İZLEME

KÜTLE TEPE İZLEME

  • Kütle tepe monitörü, ayarlanan kütle numarası aralığını sürekli olarak tarar ve spektrumları görüntüler.
  • Bu mod, reaksiyon gazlarının türleri bilinmediğinde kullanışlıdır.
DURUM KONTROLÜ

DURUM KONTROLÜ

  • Kendi kendine teşhis işlevi
  • Kolay bakım

ANALİZ YAZILIMI

Elde edilen kütle spektrumu Microtrac MRB'nin ChemMaster II yazılımı ile analiz edilebilir. Bu kullanıcı dostu yazılımın temel özellikleri şunlardır:

  • Spektrum işlenebilir ve alan hesaplanabilir
  • "Taban düzeltme", "gürültü filtresi" vb. gibi faydalı işlevler, kimyasal adsorpsiyon miktarının doğru hesaplanmasına olanak tanır.
  • Sofistike bir tepe dekonvolüsyon fonksiyonu olan "Dağılım Uyarlama", ölçülen spektrumu birden fazla tepeye bölebilir, böylece katalizör yüzeyinde bulunan aktif bölgelerin sayısı belirlenebilir.
  • Atımlı ölçümünün spektrumu da analiz edilebilir

Kimyasal adsorpsiyon miktarı, metal dağılım hızı ve diğer özellikler otomatik olarak hesaplanabilir.

ALAN HESAPLAMASI

ALAN HESAPLAMASI

DAĞILIM UYARLAMA

DAĞILIM UYARLAMA

TEPE SİLME

TEPE SİLME

ÖLÇÜM ÖRNEKLERİ

BELMASS II kütle spektrometresinin BELCAT serisi ile kombinasyonu, katalitik reaksiyonun (TPReaction) daha detaylı değerlendirilmesini mümkün kılar. BELMASS ll numune sıcaklığını kaydedebilir ve termal analizler için uygundur.

BELCAT II ve BELMASS II

BELCAT II ve BELMASS II

CuO ÜZERİNDE TPR ÖLÇÜMÜ

CuO ÜZERİNDE TPR ÖLÇÜMÜ

Hidrojen tüketimi ve su üretimi aynı anda gözlemlenebilir.

Kalsiyum Oxalatın Termal Dekompozisyonu

Kalsiyum Oxalatın Termal Dekompozisyonu

Numuneyi ısıtarak m/z=18, 28 ve 44 tespit edilebilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

ÇALIŞMA PRENSİBİ

BELMASS II kütle spektrometresinde gaz molekülleri iyonizasyon odasında iyonize edilir ve dört kutuplu kütle filtresinden dedektöre doğru hareket eder. Kütle filtresi dört paralel çubuktan oluşur. Her karşılıklı çubuk çifti arasına ofset DC voltajı ile yüksek frekanslı bir voltaj uygulanır.

Uygulanan voltaj iyonların yörüngesini etkiler. Yalnızca belirli bir m/z'ye (kütle/yük oranı) sahip iyonlar, belirli bir voltaj oranında dedektöre ulaşır. Diğer iyonlar dışarı atılır ve çubuklarla çarpışır. Çubuklar boyunca gerilimleri değiştirerek dört kutuplu kütle filtresinden geçen iyonları gözlemleyerek bir kütle spektrumu elde edilir.​

DOKÜMANLAR