Crystalline ile kristalleşme süreç izleme ve formülasyon çalışmalarınıza partikül görüntüleme ve gerçek-zamanlı Raman ve partikül boyut dağılım analizi gibi yetenekler ekleyebilirsiniz.

GENEL BAKIŞ

Bulanıklık (turbidity) ölçümlerine Partikül Görüntüleme ve Raman analizlerini ekleyebileceğiniz Crystalline ile çok az miktarda numune kullanarak kristalleşme sürecini erken aşamada optimize edebilirsiniz.

Crystalline'in kurulumu ve kullanımı oldukça kolaydır. Ergonomik tasarımı ve kolay kullanımı, daha önce yalnızca uzmanların erişebildiği bu teknolojiyi kullanmanın önündeki tüm engelleri ortadan kaldırır. Sezgisel kontrol ve analiz yazılımı, kullanıcının az miktarlarda malzeme kullanarak değerli veriler elde etmesini sağlar.

Reaksiyon hücresine prop daldırmaksızın çalışmasıyla çapraz kontaminasyon riskini önler.

SEÇENEKLER

CRYSTALLINE STANDART SÜRÜM

 
- 1-5 mL çalışma hacmine sahip 8 reaktör
- Bağımsız olarak kontrol edilen 8 sıcaklık bölgesi
- Sıcaklık aralığı -25°C ila 145°C
- Doğrusal ve doğrusal olmayan sıcaklık profilleri
- 0°-20°C/dk ısıtma/soğutma hızı
- Sıcaklık kontrol doğruluğu: 0.1°C
- Her reaktörde üstten karıştırma
- Her reaktörde manyetik karıştırma
- Karıştırıcı hızı: 0 – 1250rpm
- Her reaktörde bulanıklık ölçümü
- Geri akış, buharlaşma, anti-solvent ekleme ve tohumlama yetenekleri

CRYSTALLINE SS + PARTİKÜL GÖRÜNTÜLEYİCİ


- Crystalline Standart Sürüm
- 4 - 8 paralel görüntüleme probu
- Mono ya da renkli kamera seçeneği
- 1x, 2x, 4x ve 6x büyütme oranları
- Ön ve arka aydınlatma
- Otomatik ışık yoğunluk kontrolü
- Bağımsız kontrol edilip programlanabilen kameralar
- Görüntü analiz yazılımı: partikül boyut dağılımı ve şekil verileri

CRYSTALLINE SS + RAMAN


- Crystalline Standart Sürüm
- 8'e kadar paralel gerçek-zamanlı-Raman probu
- Raman spektrumlarının sıcaklık profilleri ve bulanıklık verileri ile korelasyonu
- Spektroskopik analiz için yazılım arayüzü

TEKNİK ÖZELLİKLER

* Crystalline serisi laboratuvar alanınızda çok az yer kaplar. Oturum alanı yalnızca 310 x 420 mm'dir. 
* Bir Crystalline, 8 adet standart tek kullanımlık cam viyal (16,6mm çapında, düz tabanlı, 8 ml hacminde) alır.
* Her reaktör bağımsız olarak yüklenebilir, programlanabilir ve çalıştırılabilir. Programlanabilir manyetik karıştırıcı hem üstten hem de alttan karıştırma olanağık sağlar.
* 10°C ve altındaki sıcaklıklarda çalışırken, reaktör blokları ve elektronik parçalarda oluşabilecek yoğuşmayı önlemek için kuru süpürme gaz (tipik olarak azot) girişi mevcuttur.

DOKÜMANLAR