Endüstri

ENDÜSTRİ

Boya, çimento, petrokimya, gıda ve yem, plastik ve polimer, kömür, tütün ve diğer bir çok sektörde kalite kontrol ve proses optimizasyonu için üstün özelliklere sahip sistemler sunuyoruz.

 

PARTİKÜL BOYUT VE ŞEKİL ANALİZLERİ

 

MicrotracMRB, yüksek kaliteli analitik sistemleri ile mikro ve nano boyuttaki partiküllerin boyut dağılımı, zeta potansiyel, yüzey analiz ve morfolojik analizleri için kullanıcıların tüm beklentilerini karşılayacak kapsamlı çözümler sunmaktadır. 

 

Ürünü incelemek için tıklayın.

GAZ ADSOPRSİYON ANALİZLERİ

 

MicrotracMRB'nin geniş bir çeşitliliğe sahip gaz adsoprsiyon cihazları ile yüzey alanı, gözeneklilik, yoğunluk ve katalizör analizlerini son derece yüksek bir hassasiyette yapılabilmektedir.

 

 

 

Galaxy QuasIR

Galaxy QuasIR

FT-NIR ANALİZLERİ

 

QuasIR™, yemeklik yağ, et ve diğer gıda analizleri, hayvan yemi, tütün, kömür, plastik-polimer kalite analizleri ve sahte ilaç tespiti gibi bir çok farklı uygulama alanı bulunan yeni nesil bir FT-NIR cihazı olup küçük ve taşınabilir olması sayesinde kullanıldığı her noktada laboratuvar kalitesinde sonuçlar vermektedir.

 

Ürünü incelemek için tıklayın.

 

 

 

RAMAN SPEKTROSKOPİ İLE

PROSES OPTİMİZASYONU 

 

Tornado'nun HyperFlux serisi spektrometreleri, sahip oldukları HTVS sistemi ile benzerlerinden en az on kat daha kaliteli Raman spektrumları elde etmekte ve petrokimya, ilaç üretim. biyoproses, yiyecek-içecek, plastik-polimer ve diğer birçok sektörde laboratuvar kullanımı ya da proses optimizasyonunda yepyeni ufuklar açmaktadır.

 

Ürünü incelemek için tıklayın.