Envision, nazal spreyler, ölçülü doz inhalerler (MDI) ve kuru toz inhalerlerin (DPI) sprey şekil ve püskürme geometrisi ölçümleri için ideal bir sistemdir.

GENEL BAKIŞ

Envision Pharma sistemleri yüksek hızlı bir kamera ve lazer ışın kaynağı kullanarak sprey sisteminin ve sprey işleminin görüntüsünü kaydeder. Kaydedilen bu görüntünün analizi ile sprey siteminin nasıl çalıştığı ve püskürmenin nasıl gerçekleştiği hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olabiliriz. 

Görüntünün analizinde kullanılan güçlü yazılım, spreyin yayılma şekli (spray pattern), püskürmenin geometrisi (plume geometry) ve süresi gibi anahtar parametreleri elde edebilmemizi sağlar.

Kolay kullanım

Envision:Patternate yazılımı sayesinde uzman bir kullanıcı tüm analiz protokollerini kontrol ederek görüntünün nasıl kaydedileceği, analiz edileceği ve raporlanacağını belirleyebilir. Kalita Kontrol (QC) opsiyonunda ise kullanıcı sadece sprey cihazını sisteme yükler ve ilgili ölçüm protokolünü seçerek ölçümü başlatır. Bu opsiyonla yapılan ölçümler çok kolay ve hızlı olup kalite Kontrol bölümleri için idealdir.

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) uyumluluğu

Envision:Patternate yazılımı 21 CFR part 11 uyumludur. Elde edilen veriler ürün kalite kontrol amaçlı olarak FDA'e sunulabilir. Kalite kontrol (QC) opsiyonu standart Patternate yazılımıyla bütünleşik olduğundan laboratuvarda geliştirilen ölçüm teknikleri kolayca üretim hattına uygulanabilir.

Cihaz üreticilerinden ilaç üreticilerine kadar

Spreyin yayılma şekil analizleri nazal spreyler, ölçülü doz inhalerler (MDI), kuru toz inhalerler (DPI), zirai ilaçlar, boyalar ve aerosol formda kişisel bakım ürünleri gibi birçok ürünün karakterizasyonunda kullanılabilir. Opsiyonel yazılım ve donanımla, damlacık boyut ve hız ölçümleri de yapılabilir. 

 

DOKÜMANLAR