MSP, ilaç ve aerosol araştırmalarında kullanılan kademeli impaktörler ile yarı-iletken üretiminde kullanılan nano partikül üretim ve ölçüm cihazları teknolojisinde dünya lideridir.

GENEL BAKIŞ

Kademeli impaktörler kullanılarak aerosol numuneler boyutlarına göre sınıflandırılabilir ve bu sınıflandırılmış numuneler ayrı ayrı tabakalar üzerinde toplanabilir. Bu sayede araştırmacılar, sınıflandırılmış partiküllerin gravimetrik ve kimyasal analizlerini yapabilmektedirler.

TSI bünyesine katılan MSP, çevre ve malzeme bilimi uygulamalarında kullanılan kademeli impaktörler alanında dünya lideridir.

Bir impaktör seçerken, araştırmacılar için en önemli kriterler partikül boyutları, kademe sayısı (boyut aralıkları) ve ürün akış hızına bağlı olarak toplanabilecek partikül miktarıdır. Göz önünde tutulacak diğer kriterler, ürünün toplandığı plakaların tipi, impaktörde oluşan basınç farkı, kullanılan pompanın tipi ve kademelerin dönüş hareketli ya da hareketsiz olmasıdır. 

Bu parametrelerin her biri, araştırmacılar için önem sırasına göre, aşağıdaki bölümünde bulabileceğiniz TSI/MSP İmpaktör Seçim Rehberi belgesinde açıklanmıştır. Ayrıca size en uygun impaktörü seçebilmeniz için bir akış şemasını ve kullanılabilecek aksesuarları da yine bu belgede bulabilirsiniz.

Moudi II İmpaktör: dış ve iç görünüm

Moudi II İmpaktör: dış ve iç görünüm

 

QCM MOUDI 

QCM (Kuvars Kristal Mikroterazi) MOUDI™ impaktör, QCM sensörleri sayesinde gerçek zamanlı kütle tespiti yapabilen bir araştırma cihazıdır. İmpaktör 2.5 um'lik bir giriş ve keskin toplama verimliliğine sahip altı QCM kademesinden oluşur. 10 litre/dk akış hızında kalibre edilmiş 960nm, 510nm, 305nm, 156nm, 74nm ve 45nm’lik kesme noktalarına sahiptir.   

QCM MOUDI impaktör ile kurulum ve ölçüm süresi saatlerden dakikalara düşürülmüştür. İmpaktör onlarca nanogramdan birkaç yüz mikrograma kadar miktardaki aerosol kütlenin gerçek zamanlı (her 1 saniyede veri toplama) ve 6 boyut aralığına sınıflandırılmış olarak toplamasına olanak sağlar.

DOKÜMANLAR